Strona główna

Zajęcia gimnastyczne w czwartki godz. 13.00-14.00

 

Zaczynamy od 31 marca br.

Zajęcia ruchowe, będą odbywały się w czwartki od godz. 13.00 – 14.00 na ul. Prószkowskiej 76, w budynku Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii - miejsce "bieżnia".

Będą to zajęcia nieodpłatnie prowadzone przez studentów studiów magisterskich kierunku "wychowanie fizyczne" w ramach przedmiotu kinezygerontoprofilaktyka, zajęcia będą miały różnorodne formy aktywności fizycznej.

Program zajęć opiera się na ćwiczeniach relaksacyjnych, rozluźniających, oddechowych, równoważnych, wykorzystujących ćwiczenia pleców, ćwiczenia wg technik PNF, Kaltenborna-Evjentha i Mc Kenzie.

Ćwiczenia te służą między innymi zapobieganiu i leczeniu bólów kręgosłupa, poprawie koordynacji, równowagi, usprawnieniu narządu ruchu oraz profilaktyce chorób układu krążenia, nerwowego oraz oddechowego. Elementem odróżniającym ćwiczenia ruchowe prowadzone w tej grupie osób jest cel prowadzenia. Jest, nim w przeważającej liczbie opóźnienie zmian inwolucyjnych towarzyszących postępującym procesom starzenia. Dopiero w drugiej kolejności mają one za zadanie poprawiać wskaźniki zdolności kondycyjnych i wydolności fizycznej.

Potrzebny jest strój sportowy oraz obuwie zmienne.