Strona główna

Opłata za kursy językowe

Opłaty za kursy językowe należy wpłacać na konto: Bank PEKAO S.A. I Oddział w Opolu, ul. Osmańczyka 15, 45-027 Opole, nr konta: 80 1240 1633 1111 0000 2651 2646.

Uwaga: Wypełniając druk opłaty egzaminacyjnej, w rubryce „Tytułem” wpisz dane według wzoru:
Opłata za kurs języka ...: AMS, (imię i nazwisko), np.: Opłata za kurs języka angielskiego, AMS, Jan Kowalski.