Strona główna

Słuchacze akademii czekają w kolejce do wpisu w indeksie wokół wykładowcy Anny Jańdziak.

 

Szanowni Państwo,

po przerwie spowodowanej wprowadzeniem na uczelnię dydaktyki zdalnej wracamy do zajęć w naszej sali wykładowej!

Najbliższy wykład – 3 marca br. o godz. 16.00 – poprowadzi Anna Jańdziak, dyrektor Biblioteki Politechniki Opolskiej. Ich temat to: Przysłowie prawdę Ci powie - o mądrości słów kilka. 

Przypominamy też, że zmieniło się miejsce naszych spotkań. Obecnie jest to sala wykładowa, mieszcząca się bezpośrednio pod aulą (którą Państwo doskonale znają np. z inauguracji roku akademickiego), czyli na parterze starego skrzydła Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej przy ul. Katowickiej 48 w Opolu

Zapraszamy!

NAJBLIŻSZY WYKŁAD:

Seniorzy dawniej i dziś

Elżbieta Wijas-Grocholska, etnografka i muzealniczka
26.5.2022