Strona główna

Fragment dyplomu dla absolwentów. Widać napis o treści: dyplom ukończenia Akademii otrzymuje...

 

Szanowni Studenci,

Z przyjemnością informujemy, że otrzymali Państwo dyplom ukończenia Akademii Młodych Serc w roku akademickim 2020/2021.

Informację o możliwości odbioru dyplomu otrzymali Państwo na elektroniczne skrzynki pocztowe podane w procesie e-rekrutacji.

Gratulujemy!

NAJBLIŻSZY WYKŁAD:

Seniorzy dawniej i dziś

Elżbieta Wijas-Grocholska, etnografka i muzealniczka
26.5.2022