Strona główna

Dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Oddziału w Opolu, 

Dyrektor  Oddziału Opolskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

oraz

 Rektor Politechniki Opolskiej 

mają zaszczyt zaprosić na wydarzenie pod hasłem:

 Wiek i niepełnosprawność nie ogranicza 

Żyj aktywnie i bezpiecznie!

które odbędzie się 15 lutego 2019 r.
od godziny 10:00 do 14:00
na Politechnice Opolskiej
przy ulicy Prószkowskiej 76 budynek 9a. 

 

Program wydarzenia znajduje się na stronie https://wu.po.opole.pl/wiek-i-niepelnosprawnosc-nie-ogranicza/

NAJBLIŻSZY WYKŁAD: