Strona główna

Na ostatnich zajęciach, słuchaczom Akademii Młodych Serc zaproponowano wspaniałą zabawę literacką.

Po części wykładowej, w której prowadząca mgr Małgorzata Zmarlak opowiedziała o ciekawych, krótkich formach wierszy m.in. o lepiejach i odwódkach, seniorzy sami zabrali się za pisanie. Przypomnijmy, że wynalezienie tych form przypisuje się noblistce Wisławie Szymborskiej.

Efekty naszej twórczości znajdują się na stronie https://wu.po.opole.pl/lepieje-i-odwodki/

AMS 2018 05 24 6647

NAJBLIŻSZY WYKŁAD: