Strona główna

Regulamin

 1. Akademia Młodych Serc (zwana dalej AMS) została utworzona wspólnie przez Politechnikę Opolską oraz Fundację Międzypokoleniową CZAS i skierowana jest do słuchaczy w wieku od 45+.
 2. Zajęcia w ramach AMS odbywać się będą w obiektach Politechniki Opolskiej.
 3. Kandydaci mają możliwość wyboru rejestracji mailowej poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poprzez elektroniczny system poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.ams.po.opole.pl.
 4. Kandydat AMS zobowiązany jest do wypełnienia formularza obejmującego następujące dane: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, zainteresowania, wykształcenie, telefon kontaktowy, adres e-mail
 5. System rekrutacji zarejestruje pierwsze 150 osób, jako przyjęte na AMS. Pozostałe osoby zostaną umieszczone na liście rezerwowej.
 6. Wyniki rekrutacji zostaną przekazane zainteresowanym drogą elektroniczną do dnia 10 października danego roku.
 7. Kandydat zobowiązany jest do podania oprawnego adresu e-mail, który jest niezbędny do pełnego zarejestrowania uczestnika i prowadzenia późniejszej korespondencji. Niemożność kontaktu drogą elektroniczną, wynikłego z podania błędnego adresu e-mail, zwalnia organizatora z konieczności powiadamiania o wynikach rekrutacji, sprawach organizacyjnych itp.
 8. W przypadku niespełnienia warunków regulaminu AMS lub rezygnacji słuchacza z udziału w AMS kwalifikowane będą kolejne osoby z listy rezerwowej. O tym fakcie odpowiednie osoby zostaną poinformowanie drogą elektroniczną.
 9. Kontakt organizatorów AMS ze słuchaczami odbywać się będzie drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu e-mailowego Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 10. Wykłady odbywać się będą w każdy czwartek - od października danego roku do czerwca następnego roku kalendarzowego, wg harmonogramu zajęć dostępnego na stronie internetowej.
 11. Słuchacze zwolnieni są z wnoszenia opłat za udział w wykładach.
 12. Dodatkowe warsztaty oraz ćwiczenia specjalistyczne odbywać się będą według ustalonego harmonogramu. Udział w tej formie zajęć będzie bezpłatny w przypadku otrzymania dofinansowania z zewnętrznych źródeł. W przypadku braku ww. dofinansowania, płatność za zajęcia będzie uzależniona od liczby chętnych. Kwota opłaty zostanie wcześniej podana do informacji słuchaczy.
 13. Słuchacz uczestniczący w wykładzie otrzyma stosowny wpis do indeksu.
 14. Uczestnictwo w przynajmniej 5 wykładach upoważnia do otrzymania świadectwa ukończenia AMS.
 15. Świadectwo zostanie wręczone słuchaczom AMS podczas ostatniego wykładu.
 16. Udział w zajęciach AMS jest równoczesnym wyrażeniem zgody na publikowanie zdjęć z wizerunkiem słuchacza na stronach internetowych Politechniki Opolskiej i Fundacji Międzypokoleniowej CZAS oraz w materiałach promocyjnych. Jest to również zgoda na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji dotyczących AMS.
 17. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany terminów wykładów, o czym słuchacze będą informowani na podany w rekrutacji adres e-mailowy lub co najmniej na poprzedzających zajęciach.